O nás

Koncept Snoezelen-MSE

Snoezelen-MSE neznamená jen fyzické vybavení místnosti, ale zejména způsob práce, je to jistý druh filozofie založený na svobodě, respektu, motivaci, toleranci k tempu člověka, k jeho individualitě, je významně založen na hlubokém vztahu a bezpečném sdílení. Není jen místem pro individuální práci ale i pro skupinové terapie, kde každý může pracovat vlastním tempem, bez srovnávání a soutěžení.

Snoezelen-MSE má dvě stálé roviny pedagogickou a psychologickou. Základním principem je vyváženost mezi aktivací a relaxací.

Snoezelen-MSE je definován jako dynamické prostředí intelektuálního vlastnictví postavené na citlivém, propojeném vztahu mezi účastníkem, zkušeným doprovázejícím člověkem a kontrolovaným prostředím, ve kterém je nabízeno velké množství smyslových stimulů. Byl vyvinut v polovině 70. let 20. století a je praktikován po celém světě.

Snoezelen-MSE se řídí etickými principy obohacování kvality života. Tento sdílený přístup lze aplikovat v terapii, při vzdělávání a ve volnočasových aktivitách a koná se ve speciálním, k tomu určeném prostředí, které je vhodné pro všechny lidi, zejména pro ty se speciálními potřebami, včetně lidí s poruchami autistického spektra nebo demencí.

Snoezelen-MSE má dvě stálé roviny – smyslovou a psychickou – a obě spolu úzce souvisí. Vzniká tak spojení smyslových aktivit – cíleného a nového vnímání s psychologickými kategoriemi, jako je důraz ne na výkon, ale na vzájemné sdílení, naplnění potřeb bezpečí, jistot, rozvoj vztahů, komunikace. Speciálně zařízená místnost vytváří a umocňuje pocity a vše, co se zde děje.

ISNA-MSE® z.s.

Zjistěte více o organizaci ISNA-MSE® z.s.