Certifikáty Snoezelen-MSE

Vystavujeme certifikáty Snoezelen-MSE s mezinárodní platností

Certifikát Snoezelen-MSE získáte pouze v ISNA-MSE®, z.s.

Poskytujeme také poradenství v oblasti vybavování Snoezelen prostředí.

Organizace ISNA-MSE®, z.s. uděluje od roku 2011 mezinárodně platné certifikáty Snoezelen-MSE prostředí, které potvrzují, že zřízené a vybavené prostředí je funkční a akceptuje všechny smyslové potřeby klientů.

V Snoezelen-MSE konceptu je důležité

  1. nejprve si vybavit místnost,
  2. následně absolvovat potřebné kurzy a získat certifikát.

Absolvent certifikovaného a akreditovaného kurzu ISNA-MSE, získá kvalifikaci Snoezelen-MSE terapeut/průvodce s celosvětovou platností.

Před udělením certifikátu:

  • poskytujeme poradenství v oblasti vybavování Snoezelen-MSE prostředí
  • realizujeme kompletní návrhy na zbudování funkčního, moderního Snoezelen prostředí nebo místností respektující zájmy klienta i terapeuta pod vedením lektorky s mezinárodní akreditací a garantkou konceptu Snoezelen-MSE
Pouze v kurzech ISNA-MSE®, jejíž součástí je INSTITUT SNOEZELEN-MSE, získáte certifikáty s celosvětovou platností.

Certifikát Snoezelen-MSE prostředí potvrzuje, že prostředí je funkční a akceptuje všechny smyslové potřeby klientů. Logickým pokračováním v dosažení vyšší úrovně péče je Certifikát Snoezelen-MSE proškolené pracoviště. Ověřeným způsobem v soustavném zvyšování úrovně péče jsou supervize, doporučujeme pokračovat ve snaze získat Certifikát Snoezelen-MSE supervidované pracoviště.

Certifikáty Snoezelen-MSE

Certifikát Snoezelen – MSE prostředí

Certifikát potvrzuje nezbytnou funkčnost vybavení Vašeho Snoezelen-MSE prostředí v oblasti elektroinstalace, měkkého nábytku, technického vybavení a terapeutických setů. Zároveň potvrzuje funkčnosti prostředí s ohledem na vzdělání terapeutů a diagnózy klientů. Certifikát zohledňuje hlavní cíle organizace pro vybudování Snoezelen-MSE prostředí. Logickým pokračováním v dosažení vyšší úrovně péče je Certifikát Snoezelen-MSE proškolené pracoviště.

Certifikát Snoezelen – MSE proškolené pracoviště

Certifikát potvrzuje proškolení nejméně 30% aktivizačních pracovníků organizace v kurzech: “Snoezelen v teorii a praxi” – základní pojetí, “Snoezelen v praxi” – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu a průběžné vzdělávání v rámci konceptu Snoezelen-MSE. Ověřený způsob v soustavném zvyšování úrovně péče jsou supervize, doporučujeme pokračovat ve snaze získat Certifikát Snoezelen-MSE supervidované pracoviště.

Certifikát Snoezelen – MSE supervidované pracoviště

Supervize mezinárodně certifikované lektorky v konceptu Snoezelen-MSE zaručuje podporu při zpracovávání záznamů z terapií, zavedení a udržování úrovně kvality dle filozofie Snoezelen-MSE konceptu pro Vaši organizaci. Certifikát je potvrzením, že metody a přístup ke klientovi odpovídají požadavkům ISNA-MSE v ČR a SR a jsou v souladu s filozofií. Nejvyšší metou je získání statutu metodik v oblasti Snoezelen-MSE konceptu.