Lektoři Snoezelen-MSE

Všechny kurzy v oblasti konceptu Snoezelen-MSE jsou vedeny vysoce kvalifikovanými zkušenými lektory.

PhDr. Mgr. Renáta Filatova

  • Speciální pedagožka, terapeutka Snoezelen-MSE, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE®
  • Garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku
  • Členka 15členné světové rady odborníků Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, kteří tvoří výkonnou radu ISNA-MSE.org

Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Je přední odbornicí ve vývoji kompenzačních pomůcek, speciálně pedagogických pomůcek a pomůcek pro Snoezelen terapii v České republice a autorkou několika patentů.

Úzce spolupracuje se zakladatelem Snoezelen-MSE konceptu Adem Verheulem. Zabývá se výzkumem v oblasti působení Snoezelen-MSE terapie v rehabilitací dětí s DMO a těžkým tělesným postižením.

Vystudovala obor Speciální pedagogika na Ostravské univerzitě v Ostravě.

Absolvovala akreditovaný terapeutický a lektorský výcvik Internationale Zusatzqualifikation Snoezelen.

Je autorkou řady odborných publikací na téma Snoezelen-MSE.

Renáta Filatova o konceptu Snoezelen-MSE

“Snoezelen-MSE je filozofie umocňující každou činnost terapeuta. Podporuje ideu holismu, kdy je aktivace a relaxace klienta udržována v rovnováze s přihlédnutím ke zdrojům a možnostem klienta. Jde o koncept vědecký, jenž prokazatelně zlepšuje zdravotní stav klienta. Terapie není věkem ani diagnózou klienta omezena. Kvalita Snoezelen působení souvisí s úrovní vzdělání a zkušeností terapeuta a závisí na hloubce vztahu s klientem. Důležitým faktorem Snoezelen-MSE je prostředí, které si kompetentní terapeut dokáže pro své klienty připravit tzv. na míru.”

Mgr. Martina Bystroňová

Lektorka kurzů