Strukturované hodiny Snoezelen terapie

Anotace

Jedná se metodický kurz složený ze tří strukturovaných Snoezelen-MSE hodin, zaměřený výhradně na praktickou část strukturované Snoezelen-MSE hodiny v režii frekventanta.

Frekventant tohoto kurzu je v první hodině seznámen s ukázkovou hodinou od zahájení, přes aktivní část až k ukončení hodiny. Hodinu vede certifikovaná lektorka. Po ukázce si do předtištěných formulářů metodické hodiny v tvůrčí diskusi zapisuje jednotlivé úkony strukturované hodiny pod vedením této certifikované lektorky. Stává se tak spolutvůrcem vlastní metodiky strukturované Snoezelen-MSE hodiny. Na základě této zkušenosti v daném časovém limitu vytvoří tematicky obdobnou strukturovanou hodinu.

První hodinu vede mezinárodní lektorka a garantka Snoezelen-MSE, další dvě hodiny mohou předvádět absolventi kurzů, kteří už prošli supervizí s velmi dobrým výsledkem a jsou ve svém oboru vynikající. I tyto hodiny jsou pod odbornou garancí supervizorky.

Kurz je určen absolventům akreditovaného základního kurzu Snoezelen v teorii a praxi – Základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu. Zájemce je povinen se prokázat certifikátem o absolvování tohoto kurzu (postačí prostá kopie).

Obsah workshopu

  1. ukázková hodina – téma z oblasti živlů: země, voda, oheň, vzduch (vždy pouze jeden z živlů)
  2. ukázková hodina – čtyři roční období: jaro, léto, podzim, zima (vždy aktuální roční období)
  3. ukázková hodina – tematická (voda, struktury, tvary, čokoláda – vždy pouze jedno téma)

Každá vyučovací hodina je zaměřena na modelového klienta s určitou diagnózou, postižením, které si frekventanti sami vyberou. Hodina je vedena v rozsahu 45 minut, skládá se ze tří částí – úvod, aktivní část hodiny, závěr.

Podmínkou této hodiny je aktivace všech smyslů postupně nebo současně, s využitím správně zvolené techniky pro jednotlivé diagnózy předpokládaných klientů. Účastník bude mít sestavenu ukázkovou hodinu tak, aby odpovídala jeho profesi.

Časová dotace

Lektor

PhDr. Mgr. Renáta Filatova

Speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena

4500 Kč / 1 účastník

pro účastníky z České republiky

180 € / 1 účastník

pro účastníky ze Slovenské republiky

Storno poplatky *

50 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 8–14 dní před konáním kurzu

100 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 0–7 dní před konáním kurzu

* V případě omluvy z důvodu nemoci, je poskytnut 2× náhradní termín. Nedostaví-li že se klient v žádném z domluvených termínů, zůstává bez náhrady.

Nejbližší termíny

Nevidíte žádný termín, nebo Vám vypsané termíny nevyhovují? 

Obraťte se na nás a my pro vaši organizaci nebo vaše zařízení připravíme UZAVŘENÝ KURZ.