Snoezelen terapie v paliativní péči

Anotace

Jedná se o specializovaný kurz, určený všem zájemcům o Snoezelen filozofii a její implementaci do praxe. Akcentuje multidisciplinární přístup nutný při realizaci péče o klienty na konci života.

Obsahem kurzu je zejména etický a spirituální aspekt péče.

Příprava Snoezelen prostředí pro odcházející i jejich rodiny

Snoezelen v paliativní péči respektuje skutečnost, že konec života se týká nejenom klienta, ale také jeho blízkých.

Obsah kurzu

Časová dotace

Lektor

PhDr. Mgr. Renáta Filatova

Speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Plánujeme akreditaci MŠMT ČR pro cílovou skupinu

  • pracovníci přímé obslužné péče
  • aktivizační pracovníci
  • sociální pracovníci v zařízeních sociálních služeb
  • pracovníci z oblasti speciálního školství a zdravotnictví

Cena

2400 Kč / 1 účastník

pro účastníky z České republiky

100 € / 1 účastník

pro účastníky ze Slovenské republiky

Storno poplatky *

50 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 8–14 dní před konáním kurzu

100 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 0–7 dní před konáním kurzu

* V případě omluvy z důvodu nemoci, je poskytnut 2× náhradní termín. Nedostaví-li že se klient v žádném z domluvených termínů, zůstává bez náhrady.

Nejbližší termíny

Nevidíte žádný termín, nebo Vám vypsané termíny nevyhovují? 

Obraťte se na nás a my pro vaši organizaci nebo vaše zařízení připravíme UZAVŘENÝ KURZ.