Snoezelen-MSE v praxi – rozšiřující pojetí interaktivního multismyslového konceptu

Anotace

Jedná se o dvoudenní zážitkový kurz, který navazuje na kurz Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu.

 

Víte, že máme více než dvanáct smyslů?

V prvním dnu se účastníci seznámí s konkrétními postupy práce ve Snoezelenu, inspiraci ze zahraničí pro metodiku práce ve Snoezelenu, hlavní kritéria jednotlivých metod apod. Osvojí si znalost z oblasti i jiných než základních smyslů člověka a pochopí jejich propojenost. Víte, že máme více než dvanáct smyslů? Snoezelen terapeut by měl umět pracovat se všemi smysly klienta do jejich hloubky. Tyto informace získá účastník kurzu první den.

Druhý školící den se účastníci kurzu seznámí s teorií a zejména s praxí při využívání vibračních technik přirozených i uměle vyvolávaných. Dále jsou vedeni k přípravě Snoezelen hodin se zaměřením na vibrační techniky ve vztahu ke kauzalitě klienta. Vibrační pomůcky jsou prakticky předváděny a vřazovány k vhodným tematickým záměrům. Příklady terapeutických hodin pro Snoezelen jsou jednotlivými účastníky presentovány a diskutovány.

Časová dotace

Lektor

PhDr. Mgr. Renáta Filatova

Speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

 • speciální pedagogové
 • učitelé speciální školy
 • psychologové
 • asistenti pedagoga
 • ředitelé školy a školského zařízení
 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • učitelé gymnázií
 • učitele MŠ
 • učitele SOŠ a SOU
 • vychovatelé školského zařízení
 • výchovní poradci

Akreditace MPSV ČR pro cílovou skupinu:

 • pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání
 • sociální pracovníci
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb
 • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči

Cena

5600 Kč / 1 účastník

pro účastníky z České republiky

235 € / 1 účastník

pro účastníky ze Slovenské republiky

Storno poplatky *

50 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 8–14 dní před konáním kurzu

100 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 0–7 dní před konáním kurzu

* V případě omluvy z důvodu nemoci, je poskytnut 2× náhradní termín. Nedostaví-li že se klient v žádném z domluvených termínů, zůstává bez náhrady.

Harmonogram

9.00–9.15 Představení účastníků

9.15–10.45 Prezentace, Snoezelen-MSE, metody Sneoezelnu v zahraničí, novinky v oblasti vybavování Snoezelen místnosti – jedná se o aktuální prezentace ze světových sympozií daného roku

10.45–11.00 Přestávka

11.00–13.00 Hlavní kritéria realizace jednotlivých metod, metody práce – využití UV lampy, dramaterapie ve Snoezelen prostředí se zaměřením na konkrétní speciální potřeby dítěte, jejich diagnózy – zejména ADHD, agresivitu, výchovné a vzdělávací problémy.
Důraz bude kladen na zákonitosti při vybavování Snoezelen místnosti tak, aby byla funkční a použitelná.

13.00–14.00 Přestávka na oběd

14.00–15.30 Příklady praktické realizace – peříčkování, hlazení optickými vlákny, použití taktilně haptických pomůcek, stimulace aroma oleji aj.

8.00–10.15 Vybavení Sneozelen místnosti v souvislosti s diagnózou žáků/studentů a profesí průvodce. Zásady a postupy v kontextu profese terapeuta a nových poznatků o technice (zvuky, barvy, materiály, vůně a jiné efekty, taktéž speciální efekty)

10.15–10.30 Přestávka

10.30–12.00 Úskalí Snoezelen z hlediska vytváření konceptu Snoezelen-MSE s proložením ukázek barev, materiálů, aroma, zvuků a obrazu v souvislosti s režií hodiny a jejího cíle.

12.00–13.00 Přestávka na oběd

13.00–13.45 Názorná ukázka Snoezelen hodiny na konkrétní téma

13.45–15.15 Osobnost průvodce a osobnosti žáka/studenta – kritéria úspěšnosti v rámci Snoezelen efektu

15.15–15.30 Přestávka

15.30–16.00 Zpracování závěrečného písemného testu, jeho individuální vyhodnocení, zhodnocení kurzu, zpětná vazba, vyhodnocení, předání osvědčení a pomůcek pro podporu práce ve Snoezelenu.

Nejbližší termíny

Uzavřený kurz

Nevidíte žádný termín, nebo Vám vypsané termíny nevyhovují? 

Obraťte se na nás a my pro vaši organizaci nebo vaše zařízení připravíme uzavřený kurz.