Snoezelen-MSE terapie v terénu a na lůžku

Komplexní pojetí práce Snoezelen terapeuta – průvodce dítěte

Anotace

Jedná se specializovaný kurz, určený všem zájemcům o Snoezelen filozofii a její implementaci do praxe v terénní službě – pro rodiče pečující o hendikepované děti, seniory v domácím ošetřování, pracovníky rané péče apod. a současně v provozech domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením, pro uživatele s výrazně sníženou mobilitou nebo psychickými obtížemi.

Terapie Snoezelen-MSE v terénní praxi je přínosná všude tam, kde není možné vytvořit statický Snoezelen, případně není v možnostech zařízení uspokojit všechny své uživatele. Taková péče a přístup má však svá pravidla a zásady, které je třeba brát v úvahu.

Obsah kurzu

Časová dotace

Lektor

PhDr. Mgr. Renáta Filatova

Speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Akreditace MPSV ČR pro cílovou skupinu:

  • sociální pracovníci
  • pracovníci v sociálních službách
  • pečující osoby

Cena

2400 Kč / 1 účastník

pro účastníky z České republiky

100 € / 1 účastník

pro účastníky ze Slovenské republiky

Storno poplatky *

50 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 8–14 dní před konáním kurzu

100 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 0–7 dní před konáním kurzu

* V případě omluvy z důvodu nemoci, je poskytnut 2× náhradní termín. Nedostaví-li že se klient v žádném z domluvených termínů, zůstává bez náhrady.

Nejbližší termíny

Nevidíte žádný termín, nebo Vám vypsané termíny nevyhovují? 

Obraťte se na nás a my pro vaši organizaci nebo vaše zařízení připravíme UZAVŘENÝ KURZ.