Práce se skupinou v sociálních službách s využitím prvků Snoezelen-MSE

Anotace

Kurz přináší seznámení s teoretickým základem konceptu Snoezelen-MSE.

Absolvent kurzu bude umět aplikovat při práci se skupinou prvky Snoezelen. Účastník kurzu získá teoretický základ a prostřednictvím praktických nácviků bude umět identifikovat jednotlivé skupinové procesy.

Kurz je realizován formou přednášek, praktických činností a nácviků.

Tematická oblast kurzu

 • Měkké dovednosti
 • Přímá práce s klientem – metody v praxi
 • Manažerské dovednosti
 • Komunikační dovednosti
 • Týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce
 • Zvládání stresu a syndrom vyhoření
 • Terapeutické a resocializační metody
 • Preventivní aktivity – volnočasové, podpůrné a rozvojové aktivity
 • Specifika práce s konkrétní cílovou skupinou
 • Vedení lidí, lidské zdroje a jejich řízení
 • Budování týmu
 • Vedení organizace

Časová dotace

Lektor

PhDr. Mgr. Renáta Filatova

Speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

 • A2021/0291-SP/PC/PP/VP

Pracovní zařazení účastníka kurzu

 • SP – sociální prevence
 • PSS – sociální prevence
 • neformální pečovatel
 • pracovník v manažerské/řídicí funkci

Cena

8400 Kč / 1 účastník

pro účastníky z České republiky

336 € / 1 účastník

pro účastníky ze Slovenské republiky

Storno poplatky *

50 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 8–14 dní před konáním kurzu

100 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 0–7 dní před konáním kurzu

* V případě omluvy z důvodu nemoci, je poskytnut 2× náhradní termín. Nedostaví-li že se klient v žádném z domluvených termínů, zůstává bez náhrady.

Nejbližší termíny

Nevidíte žádný termín, nebo Vám vypsané termíny nevyhovují? 

Obraťte se na nás a my pro vaši organizaci nebo vaše zařízení připravíme UZAVŘENÝ KURZ.