Polohování ve Snoezelenu

Anotace

Jedná se odborný kurz, určený pro všechny, kteří chtějí pracovat s konceptem Snoezelen-MSE, tzn. pracovníky přímé obslužné péče, aktivizační pracovníky, sociální pracovníky v zařízeních sociálních služeb, ale i pracovníky z oblasti speciálního školství a zdravotnictví, zaměřený na využití kompenzačních pomůcek v péči o uživatele.

Účastník získá vědomosti z oblasti základních kinestetických pozic, které ovlivňují kognitivní funkce klienta nebo jeho schopnost účinně relaxovat. Podmínkou pro práci s psychikou je optimální poloha klienta, pokud není nasycena potřeba správné polohy, není možný rozvoj psychických a kognitivních funkcí.

Časová dotace

Lektor

PhDr. Mgr. Renáta Filatova

Speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Akreditace MPSV ČR pro cílovou skupinu:

  • pracovníci přímé obslužné péče
  • aktivizační pracovníci
  • sociální pracovníci v zařízeních sociálních služeb
  • pracovníci z oblasti speciálního školství a zdravotnictví

Cena

2400 Kč / 1 účastník

pro účastníky z České republiky

100 € / 1 účastník

pro účastníky ze Slovenské republiky

Storno poplatky *

50 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 8–14 dní před konáním kurzu

100 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 0–7 dní před konáním kurzu

* V případě omluvy z důvodu nemoci, je poskytnut 2× náhradní termín. Nedostaví-li že se klient v žádném z domluvených termínů, zůstává bez náhrady.

Nejbližší termíny

Nevidíte žádný termín, nebo Vám vypsané termíny nevyhovují? 

Obraťte se na nás a my pro vaši organizaci nebo vaše zařízení připravíme UZAVŘENÝ KURZ.