Autismus

Anotace

Jedná se o sebezkušenostní workshop složený ze tří strukturovaných Snoezelen-MSE hodin, zaměřený na práci ve Snoezelenu s klienty s autismem.

Frekventant workshopu je nejprve seznámen s danou problematikou, poté absolvuje tři různé strukturované Snoezelen-MSE hodiny. Každou část workshopu povede jiný lektor – PhDr. Mgr. Renáta Filatova (garantka Snoezelen-MSE), Mgr. Petra Helena Kysučanová (metodička Snoezelenu) a Mgr. Eliška Dopitová (speciální pedagožka v organizaci Za Sklem o.s. – ZLÍN). Každý účastník si minimálně jednu Snoezelen hodinu vyzkouší v roli klienta.

Workshop je určen absolventům akreditovaného základního kurzu Snoezelen v teorii a praxi – Základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu. Zájemce je povinen se prokázat certifikátem o absolvování tohoto kurzu (postačí prostá kopie).

Časová dotace

Lektor

PhDr. Mgr. Renáta Filatova

- teoretická část: nejnovější poznatky práce s dětmi s PAS ve Snoezelen prostředí

Mgr. Petra Helena Kysučanová

Mgr. Eliška Dopitová (Za Sklem o.s. – ZLÍN)

Cena

1200 Kč / 1 účastník

pro účastníky workshopu

900 Kč / 1 účastník

pro účastníky webináře

Storno poplatky *

50 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 8–14 dní před konáním kurzu

100 % z ceny kurzu

v případě zrušení účasti 0–7 dní před konáním kurzu

* V případě omluvy z důvodu nemoci, je poskytnut 2× náhradní termín. Nedostaví-li že se klient v žádném z domluvených termínů, zůstává bez náhrady.

Nejbližší termíny

Nevidíte žádný termín, nebo Vám vypsané termíny nevyhovují? 

Obraťte se na nás a my pro vaši organizaci nebo vaše zařízení připravíme UZAVŘENÝ KURZ.

Harmonogram

9:00–10:00 Úvod, zahájení, teoretické ukotvení

10:00–10:15 Přestávka

10:15–11:45 Nejnovější poznatky práce s dětmi s PAS ve Snoezelen prostředí

11:45–12:45 Přestávka

12:45–14:15 Ukázka praktické hodiny I

14:15–14:30 Přestávka

14:30 16:00 Ukázka praktické hodiny II

16:00 16:30 Závěr