4. Mezinárodní konference ISNA-MSE® v Ostravě 2017

Od spravce

Snoezelen-MSE a jeho součsané trendy

Konference byla pořádána Asociací ISNA-MSE® z.s., pod záštitou Katedry speciální pedagogiky Ostravské univerzity.

Mezi přednášejícími jsme měli možnost vyslechnout presidenta Mezinárodní asociace ISNA-MSE profesora Mauritse Eijgendala, psychologa, který se dlouhodobě zajímá o působení barev na lidskou psychiku ve Snoezelen prostředí. Dále pak profesorku Marii José Cid, psycholožku a presidentku ISNA-MSE ve Španělsku, která představila Snoezelen v nevídané podobě.

Prezidentka ISNA-MSE® pro ČR a SR, paní Bc. Renáta Filatova, speciální pedagožka, mezinárodní lektorka Snoezelen –MSE s certifikací International Snoezelen Association Multisensory Environment, představila komplexní rozvoj dítěte s těžkým zdravotním postižením. Jednalo se o inovativní přístup s využitím primárních reflexů dítěte.

Viceprezidentka ISNA-MSE® pro ČR a SR a vysokoškolská pedagožka Mgr. Kateřina Janků, Ph.D, představila výzkum v oblasti Snoezelen-MSE v rámci České republiky.

Prim. Jarmila Zipserová přestavila Snoezelen v praxi rehabilitačního lékaře a svou přednáškou publikum zcela uchvátila.

Měli jsme možnost zhlédnout příspěvky z praxe psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, ale také laiků a rodičů. Všechny příspěvky měly významný a obohacující obsah, díky kterému mnohé z nás inspirovaly k další práci ve Snoezelen prostředí.

Z konference si mnozí odnášeli hodnotné dary v podobě polohovacích a kompenzačních pomůcek do Snoezelen místností z kreativní dílny MAXIM-ZDR® z.s. Asociace ISNA-MSE® věnovala poukazy na dvanáct Metodických kurzů – Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen terapie, všem výhercům gratulujeme

Je nezbytné vyslovit poděkování a obdiv organizačnímu týmu, v jehož čele stála Ing. Veronika Vavřinová, která se podílela na veškerých přípravách i realizaci konference.

Budeme se těšit na Vaši účast v Praze v roce 2019, kde proběhne Celosvětové Sympozium ISNA-MSE.

Děkuji Vám za Vaši trvalou přízeň.

Renáta Filatova
Prezidentka ISNA-MSE® pro ČR a SR
Garantka Snoezelen-MSE v ČR a SR