Hlavní strana

SNOEZELEN-MSE

Vzdělávání

V Snoezelen-MSE konceptu je důležité si nejprve vybavit místnost, následně absolvovat potřebné kurzy a získat certifikát.

Pouze v kurzech ISNA – MSE® jejíž součástí je INSTITUT SNOEZELEN-MSE získáte certifikáty s celosvětovou platností.

Absolvent certifikovaného a akreditovaného kurzu ISNA-MSE, získá kvalifikaci Snoezelen-MSE terapeut/průvodce s celosvětovou platností.

Zobrazit prostředí
Bod1

Snoezelen-MSE prostředí

Provádíme návrhy a kompletní realizaci funkčního, moderního Snoezelen-MSE prostředí nebo místností respektující zájmy klienta i terapeuta. Přirozeným závěrem této spolupráce je také “Certifikát Snoezelen – MSE prostředí”, který potvrzuje, že prostředí je funkční a akceptuje všechny smyslové potřeby klientů. Certifikát získáte pouze v ISNA-MSE®

Zobrazit kurzy
bod2skoleni

Vyberte si kurz

“Snoezelen-MSE v teorii a praxi ” – základní pojetí, “ Snoezelen-MSE v praxi ” – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu a průběžné vzdělávání v rámci konceptu Snoezelen-MSE a specializační kurzy ADHD, autismus, demence, paliativní péče, na lůžku klienta, v terénu.

Zobrazit certifikáty
certifikaty-snoezelen-mse

Certifikáty Snoezelen-MSE

Zjistěte jak získat “Certifikát Snoezelen – MSE prostředí”, který potvrzuje, že prostředí je funkční a akceptuje všechny smyslové potřeby klientů. Logickým pokračováním v dosažení vyšší úrovně péče je Certifikát Snoezelen – MSE proškolené pracoviště. Ověřeným způsobem v soustavném zvyšování úrovně péče jsou supervize, doporučujeme pokračovat ve snaze získat Certifikát Snoezelen – MSE supervidované pracoviště.

Zobrazit konference
bod4skolenisnoezelen

Workshopy / konference

konference kde máte možnost prezentovat práci Snoezelen-MSE týmu Vašeho zařízení. Organizace, které prošly supervizí mají možnost seznámit veřejnost se svým způsobem, formou a metodou práce v rámci Snoezelen-MSE terapie.

Ukázat metodiku
bod4skolenisnoezelen

Metodik Snoezelen-MSE

Nejvyšší metou v rámci “ snoezelenového“ snažení je získání statutu- „Metodik v oblasti Snoezelen – MSE konceptu“. Navrhuje jej suprvizorka a garantka konceptu zpravidla ve zprávě ze supervize, jednotlivým zařízením. Je označením nejvyšší kvality práce v rámci konceptu.

CO JE TO SNOEZELEN-MSE

Ad Verheul

Zakladatel Snoezelen-MSE konceptu

portret_01

Ad Verheul, zakladatel Snoezelen-MSE konceptu, na III. mezinárodní konferenci Snoezelen-MSE v Brně v roce 2014, pořádané pod záštitou MU v Brně a ISNA-MSE®, řekl:

„V konceptu Snoezelen-MSE je nezbytné průběžné vzdělávání formou kurzů, čtení odborných publikací a účasti na konferencích, neboť na odborné kompetenci Snoezelen-MSE terapeuta záleží významnou měrou.”

Mgr. Renáta Filatova

Členka 15ti členné mezinárodní rady ISNA-MSE

portret_02„Snoezelen-MSE je filozofie umocňující každou činnost terapeuta, která podporuje ideu holismu. Je vědeckým konceptem, jenž prokazatelně zlepšuje zdravotní stav klienta. Terapie není věkem ani diagnózou klienta omezena. Kvalita Snoezelen-MSE působení souvisí s úrovní vzdělání a zkušeností terapeuta a závisí na hloubce vzatu s klientem.“

Významné osobnosti

 

portret_02

Bc. Renáta FilatovaSnoezelen-MSE je filozofie umocňující každou činnost terapeuta, která podporuje ideu holismu. Je vědeckým konceptem, jenž prokazatelně zlepšuje zdravotní stav klienta. Terapie není věkem ani diagnózou klienta omezena. Kvalita Snoezelen-MSE působení souvisí s úrovní vzdělání a zkušeností terapeuta a závisí na hloubce vztahu s klientem.

AKTUALITY

Aktuality

SNOEZELEN-MSE je definován jako dynamické prostředí intelektuálního vlastnictví postavené na citlivém, propojeném vztahu mezi účastníkem, zkušeným doprovázejícím člověkem a kontrolovaným prostředím, ve kterém je nabízeno velké množství smyslových stimulů. Byl vyvinut v polovině 70. let 20.století a je praktikován po celém světě.

SNOEZELEN-MSE se řídí etickými principy obohacování kvality života. Tento sdílený přístup lze aplikovat v terapii, při vzdělávání a ve volnočasových aktivitách a koná se ve speciálním, k tomu určeném prostředí, které je vhodné pro všechny lidi, zejména pro ty se speciálními potřebami, včetně lidí s poruchami autistického spektra nebo demencí.

ISNA-MSE, Alabama 2012

Snoezelen-MSE má dvě stálé roviny – smyslovou a psychickou – a obě spolu úzce souvisí. Vzniká tak spojení smyslových aktivit – cíleného a nového vnímání s psychologickými kategoriemi, jako je důraz ne na výkon, ale na vzájemné sdílení, naplnění potřeb bezpečí, jistot, rozvoj vztahů, komunikace. Speciálně zařízená místnost vytváří a umocňuje pocity a vše, co se zde děje.

PhDr. Hana Stachová

POTŘEBUJETE SE NA NĚČO ZEPTAT ? KONTAKTUJTE NÁS

PŘIPRAVOVANÉ KURZY

[events_list scope=“future“ limit=3 ]

NAŠI PARTNEŘI

I Vaše univerzita může s ISNA-MSE spolupracovat. Informace zde.

Kontakt

KONTAKTUJTE NÁS

Potřebujete pomoct ? Potřebujete s něčím poradit ? Neváhejte a kontaktujte nás