Světová konference Snoezelen-MSE 2019 Praha

Posted on Posted in Konferece

Informace o kongresu

 

Mgr. Renata Filatova

O vstupence

Kongres je limitována počtem účastníků a tak stejně také doprovodný program a případné workshopy. Zakoupením vstupenky získate:
– 12 prezentujících odborníků, kteří jsou jedničkou ve svých oblastech
– Odborná témata
– 2 denní program
– Občerstvení

Program

Detailní program bude upřesněn s blížícím se termínem kongresu


Místo kongresu

Kongresové centrum Olšanka v Praze

 

O kongresu:

Snoezelen – MSE je jeden z nejvyhledávanějších moderních konceptů v rámci resortů školství, sociální práce a zdravotnictví u nás i v zahraničí. Snoezelen, jako senzomotorický koncept s pedagogicko – psychologickými intervencemi je efektivním koncepčním řešením pro podpůrná opatření u veškerých věkových skupin osob, trpících různou formou zdravotního omezení. Ve speciálně upraveném prostředí, na základě vypracovaných postupů se daří prostřednictvím smyslových nabídek osobám se zdravotním omezením “představit svět” srozumitelnou, strukturovanou a kouzelnou formou, která nezatěžuje a přitom rozvíjí.

Zakladatelem konceptu je Ad Verheul, který v sedmdesátých letech minulého století původně rozvinul tento koncept pro děti s těžkou formou zdravotního postižení. Dnes je Snoezelen koncept využíván na celém světě celou řadou odborníků jako jsou rehabilitační lékaři, speciální pedagogové, psychologové, psychiatři, neurologové, ergoterapeuti a řada dalších. Snoezelen experti jsou organizování ve světové asociaci – International Snoezelen Association Multi Sensory Environment (ISNA-MSE), z jejich středu jsou vybírání mezinárodní lektoři, pověření územní působností, kteří pod záštitou světové organizace ISNA-MSE, ve své zemi Snoezelen – MSE koncept šíří. Vzdělávají odborníky ze všech resortů pomáhajících profesí, jsou odbornými garanty konceptu a metodiky pro Snoezelen – MSE prostředí.

Každý rok je na různých kontinentech světa pořádán světový kongres, kde se tito experti setkávájí a seznamují odbornou i laickou veřejnost se závěry své práce. Je mi ctí, že v říjnu 2019 bude Světový kongres Snoezelen-MSE probíhat právě v Česku, v jednom z nejkrásnějších měst světa Praze.
K této mimořádné události Vás co nejsrdečněji zvu a těším se na Vás

Mgr. Renáta Filatova
Prezidentka a zakladatelka
ISNA-MSE ® v Česku, Slovenské republice a Gruzii
Garantka konceptu Snoezelen-MSE

Seznam prezentujících:

AD VERHEUL
Zakladatel konceptu Snoezelen – MSE

Maurits Eijgendaal
President světové ISNA-MSE Int.

Mgr. Renata Filatova
Prezidentka a zakladatelka ISNA-MSE ® v Česku, Slovenské republice a Gruzii

František Koukolík
vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, specializace patologická anatomie a neuropatologie. Zaměřil se na neurodegenerativní choroby mozku.

 

Proč se kongresu zúčastnit?

Vynikající příležitost , jak si rozšířit obzory v oblasti Snoezelen – MSE terapie.
Účast na Světovém kongresu Snoezelen – MSE v Praze 17. – 18.10.2019, organizovaný ISNA-MSE® , je neobyčejným zážitkem jak pro účastníky, tak pro přednášející. Kongres nabízí vše k pochopení Snoezelen – MSE konceptu na všech jeho úrovních. Příspěvky přednášejících i diskuse s kolegy Vás posunou na odborné úrovni směrem vpřed. Lépe se dokážete připravit na osobní, ale zejména profesní výzvy spojené se zlepšováním zdravotního stavu, rozvojem či zachování nabytých funkcí svých žáků, klientů či pacientů prostřednictví multisenzorických nabídek.

Součástí Snoezelen konceptu je dynamické prostředí s velkým množstvím technických pomůcek. Díky neustálému vývoji technologií je nutné, aby jste věděli, co se děje a zůstali v obraze. Jednou z nejdůležitějších výhod spojených s účastí na kongresu je příležitost dovědět se o nejnovějším vývoji v rámci optimálně vybaveného Snoezelen prostředí.

Co si z kongresu odnesete?

Aby jste si z kongresu odnesli co nejvíce , zvolili jsme přehlednou strukturu. Proto jsme kongres i Workshopy rozdělili do několika sekcí. První den kongresu bude věnován příspěvkům zakladatele a mezinárodních lektorů . Druhý den vystoupí odborníci z ČR, SR a Gruzie a po poledni si můžete zvolit Workshop, jehož zaměření nejlépe vyhovuje potřebám Vaší odbornosti či organizace. Pozor – počet míst je omezen.

Kongres je zaměřen prakticky , odnesete si konkrétní pomůcky, návody a tipy. Můžete si zakoupit nové publikace Snoezelen. Důležitou součástí je také možnost diskutovat s mezinárodními lektory z celého světa a odborníky z jiných organizací Česka s Slovenska. Nezanedbatelné jsou hodnotné výhry, které se v rámci kongresu losují.