Snoezelenové postřehy

Posted on Posted in Nezařazené

13. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ISNA – MSE v ŘECKU

Na konci října 2016 proběhla již 13. Mezinárodní konference asociace ISNA – MSE, tentokrát v Řecku, na ostrově Kréta, ve městě Agios Nikolaos s názvem: Discovering Human Core through the Senses (volně přeloženo – Objevování podstaty člověka skrze jeho smysly).

Záměrem všech konferencí asociace je sdružovat lidi, kteří se touto metodou zabývají, předávat si zkušenosti a zážitky a motivovat ostatní k práci ve Snoezelenových místnostech. Konference v Řecku se účastnilo přibližně 100 lidí z celého světa, přičemž řečníků se v průběhu tří dnů vystřídalo celkem 17. Konference měla od svého začátku zjevný motivační charakter pro Řecké osazenstvo, vzhledem k teprve první místnosti, která byla ke dni konference na Krétě vybudována. Ovšem, jak je na těchto konferencích zvykem, setkali se zde takřka všichni, kteří patří do výboru mezinárodní asociace, ale také do vedení asociací jednotlivých zemí, kteří na celé organizaci aktivně participují, a každý rok se tudíž setkávají „u kulatého stolu“, kde se diskutuje o směřování organizace a aktuálních problémech.