Integrační centrum zahrada

Integrační centrum zahrada

The gallery was not found!

Jednodenní vzdělávací program je úvodem do tvorby MSE – místnosti či koutku. Účastníci se seznámí s jeho základním vybavením a pomůckami a možnostmi, jak toto multisenzorické prostředí vytvořit s ohledem na potřeby klientů/žáků.Představeny budou jednotlivé typy multisenzorických místností – bílá, černá, interaktivní místnost či venkovní snoezelen.
Účastníci získají vhled do způsobů, jak lze využít pomůcky i v běžném prostředí a jak lze vytvořit multisenzorické prostředí jako součást nejen speciálních, ale i běžných škol a školních družin, aniž by bylo nezbytně nutné zařizovat novou místnost.
Účastníci pak budou moci aplikovat aktivity pro rozvoj smyslového vnímání při práci s lidmi, dětmi a žáky i bez specifických potřeb jako podporu senzitivity, poznání sebe i druhých a zlepšení týmové práce s možností zapojení žáků s lehkými formami ADHD, dysfunkcemi apod., kteří jsou integrováni do běžných škol.

Reference od ředitelky

Účastníci pak budou moci aplikovat aktivity pro rozvoj smyslového vnímání při práci s lidmi, dětmi a žáky i bez specifických potřeb jako podporu senzitivity, poznání sebe i druhých a zlepšení týmové práce s možností zapojení žáků s lehkými formami ADHD, dysfunkcemi apod., kteří jsou integrováni do běžných škol.