Vaše reference

REFERENCE OD NAŠICH ABSOLVENTŮ

Vel'mi ďakujem za všetky informácie, prejavujem obdiv k vašim vedomostinam, skúsenostiam, k vašej práci. Výbornej výklad p. Filatovej a p. Kúdelku
Dunčáková
May 14, 2017
Ďakujem za množstvo nových inšpiráciích do práce. Kurz obsahoval vel'a praktických ukážok, čo mi lepšie pomohlo pochopiť prácu v snoezelen miestnosti
Účastník kurzu
May 14, 2017
Poskytnuté informácie boli pre mňa nové a určitě ich v budúcnosti využijem v snoezelen miestnosti, ktorú plánujeme zrealizovať v občianskom združení. Absolvovanie dalšieho bude výhodou a obohatením už získaných vedomostí z oblasti snoezelen.
Účastník kurzu
May 14, 2017
Rozšiřující kurz - Snoezelen-MSE v praxi (19.-20.5.2017), byl po odborné i lidské stránce na velmi vysoké úrovni. Děkuji a těším se na další specializační kurz. MUDr. Marcela Bartošíková
MUDr. Marcela Bartošíková
June 06, 2017