Časový harmonogram: Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu

  1. den

9:00 – 9:20 Představování účastníků (jejich profese v zařízení, v němž pracují, popis cílové skupiny uživatelů, se kterými pracují)
9:20 – 10:00 základní informace o konceptu Snoezelen-MSE (multismyslová stimulace) – neuroplasticita mozku, paměťové stopy
10:00 – 10:15 přestávka
10:15 – 12:30 Snoezelen – definice, vysvětlení důvodů, proč mít Snoezelen-MSE – jeho využití v praxi, Historie konceptu Snoezelen-MSE u nás a v zahraničí, videoukázka práce v počátcích konceptu v ČR, ukázka využití doteků v praxi
Měkký nábytek a netechnické vybavení v rámci Snoezelen-MSE prostředí
12:30 – 13:15 přestávka na oběd
13:15 – 14:45 Představení Snoezelen techniky – její využití a působení v praxi, ukázka čichové stimulace
 14:45 – 15:00  přestávka – občerstvení
15:00 – 16:45  Zásady práce terapeuta, vytváření strukturované, řízené hodiny podle zásad konceptu Snoezelen-MSE
Po 16:45 Prostor pro individuální diskuzi s lektorem konceptu

2. den

9:00 – 9:20 Představování účastníků (jejich profese v zařízení, v němž pracují, popis cílové skupiny uživatelů, se kterými pracují)
9:20 – 10:50 Rozšíření informací o Snoezelen-MSE konceptu – didaktický trojúhelník – prostředí, terapeut/průvodce, klient

Příprava Snoezelen hodiny – plán, cíl, režie.

10:50 – 11:05 přestávka na oběd
11:05 – 12:30 smysly a oblasti smyslové podpory, barvy a jejich vliv na lidský organismus a psychiku
12:30 – 13:15 přestávka na oběd
13:15 – 14:45 Snoezelen-MSE koncept jako terapie, pedagogická podpora a volnočasová aktivita
Praktická ukázka individuálně zaměřené Snoezelen-MSE terapeutické hodiny/lekce
14:45 – 15:00 přestávka – občerstvení
15:00 – 16:45 ůně a jejich působení, hodina růže
Pozorování a dokumentace, zpracování závěrečného písemného testu, zhodnocení
Semináře – zpětná vazba, předání osvědčení a dárků pro podporu práce ve Snoezelenu-MSE prostředí
po 16:45 Prostor pro individuální diskuzi s lektorem konceptu