Časový harmonogram: Snoezelen v praxi – rozšiřujícícho pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu

  1. den

9:00 – 9:15 představení účastníků
9:15 – 10:45 prezentace, snoezelen – mse, metody Sneoezelnu v zahraničí, novinky v oblasti vybavování Snoezelen místnosti – jedná se o aktuální prezentace ze světových sympozií daného roku
10:45 – 11:00 přestávka
11:00 – 13:00 lavní kritéria realizace jednotlivých metod, metody práce – využití UV lampy, damaterapie ve Snoezelen prostředí se zaměřením n akonkrétní speciálníí potřeby dítěte, jejich diagnózy – zejména ADHD, agresivitu, výchovní a v zdlěávací problémy. Bude kladen důraz na zákonitosti při vybavování Snoezelen místnosti tak, aby byla funkční a použitelná.
13:00 – 14:00 přestávka na oběd
14:00 – 15:30 příklady praktické realizace – peříčkování, hlazení optickými vlákny, použití taktilně haptických pomůcek, stibulace aroma oleji aj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. den

8:00 – 10:15 Vybavení Sneozelen místnosti v souvislosti s diagnózou žáků/studentů a profesí průvdce. Zásady a postupy v kontextu profese terapeuta a nových poznatků o technice -)zvuky, barvy, meteriály, vůně a jié efekty, taktéž speciální efekty)
10:15 – 10:30 přestávka – občerstvení
10:30 – 12:00 Úskalí Snoezelen z hlediska vytvaření konceptu Snoezelen – MSE s proložením ukázek barev, materiálů, aroma, zvuků a obrazu v souvislosti s režií h odiny a jejího cíle.
12:00 – 13:00 přestávka na oběd
13:00 – 13:45 názorná ukázka Snoezelen hodiny na konkrétní téma
13:45 – 15:15 Osobnost průvodce a osobnosti žáka/studenta – kritéria úspěšnosti v rámci Snoezelen effektu
 15:15 – 15:30 přestávka
15:30 – 16:00 Zpracování závěrečného písemného textu, jeho individuální vyhodnocení, zhodnocení kurzu, zpětná vazby, vyhodnocení, předání osvědčenía pomůcek pro podporu práce ve Snoezelenu.