Časový harmonogram kurzu – Terapie na lůžku

9:00 – 10:30 Zahájení
Zásady práce průvodce a dodržování postupů při terapii na lůžku
– specifika postupů při práci u klienta na lůžku, jejich výhody i úskalí
10:30 – 10:45 přestávka
10:45 – 12:15 Kompetence průvodce ve Snoezelen-MSE na lůžku klienta
– dodržování osobního prostoru při dodržení filozofie Snoezelen-MSE a zachování intimity klienta v souvislosti se všemi zdravotnickými úkony, které se na lůžku klienta odehrávají
12:15 – 13:00 přestávka na oběd
13:00 – 14:00 Filozofie Snoezelen-MSE v základním pojetí – co nemůže průvodce na lůžku klienta opomenout
– práce se smysly do jejich hloubky, postupně nebo najednou – způsoby práce
14:00 – 14:45 Praktická ukázka Snoezelen hodiny na lůžku klienta
– použité pomůcky k polohování, aktivaci smyslů, aktivaci pohybu, pomůcky k videoprojekci a projekci světelné techniky
14:45 – 15:00 přestávka
15:00 – 15:45 Videoukázka a diskuze k promítané ukázce
15:45 Shrnutí, závěr, předání osvědčení