Časový harmonogram kurzu: konceptu na děti s ADHD

9:00 – 10:30 Zahájení – úvod do problematikyy
– úloh a možnosti Snoezelen
Kompetence průvodce/týmu průvodců
– rpzdělení kompetencí = předpoklad kvalitní, kvalifikované a účinné ooci, týmová spolupráce
10:30 – 10:45 přestávka
10:45 – 12:15 Hyperkinetická porucha ADHD
– období vzniku poruchy a vhodné ůsobení Snoezelen, podpůrné porstředky – pomůcky. Rozdělení vhodných pomůcek dle věku dítěte (raná péče, věk 6-10 let, 10 a více let – mentální věk).
12:15 – 13:00 přestávka na oběd
13:00 – 14:00 Snoezelen – jen volnočasová aktivita pro děti s ADHD, důležitost propojení s aktivní činností, nutnost cíleného speciálně pedagogického a terapeutického zaměření.
14:00 – 14:45 Kazuisitka – představení ukázkového případu z praxe, postupy práce, sledovací dotazníky, plán terapie v individuálním plánu, dokumentace
14:45 – 15:00 přestávka
15:00 – 15:45 Kazuistika – videoukázky práce s konkrétním dítětem
15:45 Shrnutí, závěr, předání osvědčení