Popis kurzů

Každý z těchto kurzů je možné realizovat jak samostatný uzavřený kurz v rámci školení firmy. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Absolvent certifikovaného a akreditovaného kurzu ISNA-MSE®, získá kvalifikaci Snoezelen-MSE terapeut/průvodce s celosvětovou platností.

Snoezelen-MSE v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu

Publikace

Obalka_Snoezelen-MSE

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

učitel – metodik prevence, pedagog volného času, ředitel školy a školských zařízení, učitel 1. stupně ZŠ, učitel 2. stupně ZŠ, učitel MŠ, učitel speciální školy, vychovatel školských zařízení, asistent pedagoga, speciální pedagog, psycholog.

Akreditace MPSV ČR

pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb a fytzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

  Datum / čas Událost
  24.08.2020 - 25.08.2020

  Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí

  České Budějovice – Centrum Bazalka

  1. den : Celý den

  Rezervovat Více informací
  +

  ANOTACE

  Dvoudenní zážitkový kurz v ukázkové Snoezelen-MSE místnosti, jenž je plně vybavena. První den bude věnován základním informací a historii Snoezelenu u nás i v zahraničí, s hlavními kritérii realizace terapeutické hodiny.

  Ve druhém výukovém dni se blíže zaměříme na vhodné vybavení Snoezelen místnosti, naučíme se, jaké je potřeba při realizaci místnosti dodržovat zásady a praktické postupy. Závěrem dne si obecně rozčleníme hodiny podle různých možností aktivit a také různé práce s klientem.

  Budeme se věnovat zaměření Snoezelenu jako:

  • terapie
  • podpory výchovně-vzdělávacího procesu
  • naplnění volného času
  • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona č. 108/2006 Sb.)

  Časová dotace :

  18 vyučovacích hodin

  Lektor :

  Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

  Cena

  • pro účastníky z ČR 4.500,- Kč/1 účastník
  • pro účastníky ze SR 180,- €/1 účastník

  (platbu proveďte, prosím, na základě námi zaslané zálohové faktury. Na kurzu bude účastníkům jako doklad o zaplacení předána konečná faktura)

  Akreditace MSMT ČR :

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – č.j. MSMT 26 082/2012-25-201-420 Cílové skupiny pedagogických pracovníků, pro které je akreditace určena: speciální pedagog, učitel speciální školy, psycholog, asistent pedagoga, ředitel školy a školského zařízení, učitel 1. stupně ZŠ, učitel 2. stupně ZŠ, učitel gymnázia, učitel MŠ, učitel SOŠ a SOU, vychovatel školského zařízení a výchovný poradce

  Akreditace MPSV ČR :

  • pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.)
  • sociální pracovníci (dle § 111 Zákona č. 108/2006 Sb.)
  • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona č. 108/2006 Sb.)
  • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona č. 108/2006 Sb.)
  14.09.2020 - 15.09.2020

  Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí

  Prešov – Detský domov

  1. den : Celý den

  Rezervovat Více informací
  +

  ANOTACE

  Dvoudenní zážitkový kurz v ukázkové Snoezelen-MSE místnosti, jenž je plně vybavena. První den bude věnován základním informací a historii Snoezelenu u nás i v zahraničí, s hlavními kritérii realizace terapeutické hodiny.

  Ve druhém výukovém dni se blíže zaměříme na vhodné vybavení Snoezelen místnosti, naučíme se, jaké je potřeba při realizaci místnosti dodržovat zásady a praktické postupy. Závěrem dne si obecně rozčleníme hodiny podle různých možností aktivit a také různé práce s klientem.

  Budeme se věnovat zaměření Snoezelenu jako:

  • terapie
  • podpory výchovně-vzdělávacího procesu
  • naplnění volného času
  • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona č. 108/2006 Sb.)

  Časová dotace :

  18 vyučovacích hodin

  Lektor :

  Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

  Cena

  • pro účastníky z ČR 4.500,- Kč/1 účastník
  • pro účastníky ze SR 180,- €/1 účastník

  (platbu proveďte, prosím, na základě námi zaslané zálohové faktury. Na kurzu bude účastníkům jako doklad o zaplacení předána konečná faktura)

  Akreditace MSMT ČR :

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – č.j. MSMT 26 082/2012-25-201-420 Cílové skupiny pedagogických pracovníků, pro které je akreditace určena: speciální pedagog, učitel speciální školy, psycholog, asistent pedagoga, ředitel školy a školského zařízení, učitel 1. stupně ZŠ, učitel 2. stupně ZŠ, učitel gymnázia, učitel MŠ, učitel SOŠ a SOU, vychovatel školského zařízení a výchovný poradce

  Akreditace MPSV ČR :

  • pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.)
  • sociální pracovníci (dle § 111 Zákona č. 108/2006 Sb.)
  • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona č. 108/2006 Sb.)
  • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona č. 108/2006 Sb.)

Snoezelen-MSE v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu

Anotace:

Dvoudenní zážitkový kurz v němž je k dispozici ukázková Snoezelen-MSE místnost v plné vybavenosti. První den kurzu je věnován základním informacím a historii Snoezelen- MSE u nás i v zahraničí,  technickému vybavení Snoezelen-MSE místnosti, měkkému nábytku a didaktickým prvkům v místnosti.  V závěru dne se seznamujeme s elementárními kritérii realizace strukturované tématické Snoezelen-MSE  hodiny.

Ve druhém dni kurzu se blíže zaměřujeme na principy tvorby strukturovaných tematických hodin. V základním pojetí se věnujeme metodám a formám práce s klientem ve Snoezelen –MSE prostředí. Na závěr  realizujeme ukázkovou tématickou Snoezelen – MSE hodinu.

 Snoezelen-MSE jako:

 • terapie
 • podpory výchovně-vzdělávacího procesu
 • naplnění volného času

 

Časová dotace:

18 vyučovacích hodin

Lektor:

Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena:

 • pro účastníky z ČR 4.500,- Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 180,- €/1 účastník

Časová dotace:

Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen-MSE terapie

Publikace

Obalka_Snoezelen-MSE

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

speciální pedagog, psycholog, učitel – metodik prevence, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé MŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga.

Akreditace MPSV ČR

pro pracovníky v sociálních službách a pečující osoby. Účastník musí předem absolvovat kurz Snoezelen-MSE v teorii a praxi.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

  V tuto chvíli nemáme naplánované žádné termíny pro tento kurz

Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen-MSE terapie

Anotace:

Jednodenní kurz zaměřený výhradně na strukturu, režii a aplikaci ukázkové Snoezelen-MSE hodiny. Účastník tohoto kurzu v jedné hodině prožije ukázkovou hodinu a v druhé části povede tuto hodinu sám za pomoci zkušené lektorky.

V průběhu kurzu si účastníci vytvoří vlastní skripta pro jednotlivé strukturované hodiny :

 • V průběhu kurzu si účastníci vytvoří vlastní skripta pro jednotlivé strukturované hodiny.
 • Ukázková hodina – čtyři roční období: jaro, léto, podzim, zima (vždy aktuální roční období)
 • Ukázková hodina – tematická (čokoláda, motýl, růže – vždy pouze jedno téma)
 • Ukázková hodina – bude vytvořena každým účastníkem za pomoci zkušené lektorky

Lektor:

Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena:

 • pro účastníky z ČR 1.890,- Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 75,- €/1 účastník

Časová dotace:

Snoezelen-MSE v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního mulstismyslového konceptu

Publikace

Obalka_Snoezelen-MSE

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

speciální pedagog, učitel speciální školy, psycholog, asistent pedagoga, ředitel školy a školského zařízení, učitel 1. stupně ZŠ, učitel 2. stupně ZŠ, učitel gymnázia, učitel MŠ, učitel SOŠ a SOU, vychovatel školského zařízení a výchovný poradce

Akreditace MPSV ČR

pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání , sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb,
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

  Datum / čas Událost
  09.07.2020 - 10.07.2020

  Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu

  Ostrava

  1. den : Celý den

  Rezervovat Více informací
  +

  ANOTACE

  Dvoudenní zážitkový kurz, realizovaný v ukázkových Snoezelen místnostech, které jsou plně vybaveny. První den  se účastníci dozvědí konkrétní postupy práce ve Snoezelenu, inspiraci ze zahraničí pro metodiku práce ve Snoezelenu, hlavní kritéria jednotlivých metod apod.

  Druhý den nabídne účastníkům odpovědi na otázky ohledně vybavení Snoezelen místnosti v souvislosti s diagnózami klientů, jak konkrétně postupovat při práci ve Snoezelenu v kontextu profese terapeuta (průvodce), jaké volit materiály, barvy v souvislosti s režií hodiny. Dále budou prakticky předvedeny příklady terapeutických hodin ve Snoezelenu.

  Účastníkům budou předány prohlubující a podrobnější informace a praktické návody k jejich práci s dětmi a klienty se specifickými potřebami ve Snoezelen prostředí.

  Osvojí si tak mnoho nových znalostí a dovedností, které jim pomohou zvýšit kvalitu své práce a lépe tak přistupovat k dětem i dospělým klientům ve výchovně vzdělávacím procesu s použitím metody Snoezelen.

  Největším přínosem absolventa kurzu je, že dokáže přenést Snoezelen filozofii do každé místnosti ve svém domovském zařízení a s touto metodou aktivně pracovat i bez použití techniky (čím více znalostí průvodce o Snoezelen –MSE konceptu má, tím méně potřebuje technické kopry), dokáže využít techniku z jedné místnosti do každého výukového prostoru zařízení. Snoezelen-MSE koncept není uzavřeným v jedné místnosti, ale je otevřený pro celé zařízení.

  Aktivity, užívané při výuce ve Snoezelen a vedoucí k :

  • Rozvoji vnímání, emocionality, poznávání, komunikace, motoriky
  • Koncentraci vjemů na úzký prostor
  • Integraci v sociálním prostředí
  • Usilování o rovnováhu mezi aktivací a uvolněním
  • Poklesu agresivního a auto agresivního chování
  • Sebe-regulaci

   

  Kurz je určen :

  absolventům akreditovaného základního kurzu Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu. Zájemce je povinen prokázat se certifikátem o absolvování tohoto kurzu (postačí prostá kopie).

   

  Časová dotace :

  16 vyučovacích hodin

  Lektor :

  speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

  Cena

  • pro účastníky z ČR 4.050,- Kč/1 účastník
  • pro účastníky ze SR 160,- €/1 účastník

  Akreditace MSMT ČR :

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – č.j. MSMT 26 082/2012-25-201-420 Cílové skupiny pedagogických pracovníků, pro které je akreditace určena: speciální pedagog, učitel speciální školy, psycholog, asistent pedagoga, ředitel školy a školského zařízení, učitel 1. stupně ZŠ, učitel 2. stupně ZŠ, učitel gymnázia, učitel MŠ, učitel SOŠ a SOU, vychovatel školského zařízení a výchovný poradce

  Akreditace MPSV ČR :

  • pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.)
  • sociální pracovníci (dle § 111 Zákona č. 108/2006 Sb.)
  • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona č. 108/2006 Sb.)
  • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona č. 108/2006 Sb.)

   

  26.08.2020 - 27.08.2020

  Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu

  České Budějovice – Centrum Bazalka

  1. den : Celý den

  Rezervovat Více informací
  +

  ANOTACE

  Dvoudenní zážitkový kurz, realizovaný v ukázkových Snoezelen místnostech, které jsou plně vybaveny. První den  se účastníci dozvědí konkrétní postupy práce ve Snoezelenu, inspiraci ze zahraničí pro metodiku práce ve Snoezelenu, hlavní kritéria jednotlivých metod apod.

  Druhý den nabídne účastníkům odpovědi na otázky ohledně vybavení Snoezelen místnosti v souvislosti s diagnózami klientů, jak konkrétně postupovat při práci ve Snoezelenu v kontextu profese terapeuta (průvodce), jaké volit materiály, barvy v souvislosti s režií hodiny. Dále budou prakticky předvedeny příklady terapeutických hodin ve Snoezelenu.

  Účastníkům budou předány prohlubující a podrobnější informace a praktické návody k jejich práci s dětmi a klienty se specifickými potřebami ve Snoezelen prostředí.

  Osvojí si tak mnoho nových znalostí a dovedností, které jim pomohou zvýšit kvalitu své práce a lépe tak přistupovat k dětem i dospělým klientům ve výchovně vzdělávacím procesu s použitím metody Snoezelen.

  Největším přínosem absolventa kurzu je, že dokáže přenést Snoezelen filozofii do každé místnosti ve svém domovském zařízení a s touto metodou aktivně pracovat i bez použití techniky (čím více znalostí průvodce o Snoezelen –MSE konceptu má, tím méně potřebuje technické kopry), dokáže využít techniku z jedné místnosti do každého výukového prostoru zařízení. Snoezelen-MSE koncept není uzavřeným v jedné místnosti, ale je otevřený pro celé zařízení.

  Aktivity, užívané při výuce ve Snoezelen a vedoucí k :

  • Rozvoji vnímání, emocionality, poznávání, komunikace, motoriky
  • Koncentraci vjemů na úzký prostor
  • Integraci v sociálním prostředí
  • Usilování o rovnováhu mezi aktivací a uvolněním
  • Poklesu agresivního a auto agresivního chování
  • Sebe-regulaci

   

  Kurz je určen :

  absolventům akreditovaného základního kurzu Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu. Zájemce je povinen prokázat se certifikátem o absolvování tohoto kurzu (postačí prostá kopie).

   

  Časová dotace :

  16 vyučovacích hodin

  Lektor :

  speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

  Cena

  • pro účastníky z ČR 4.050,- Kč/1 účastník
  • pro účastníky ze SR 160,- €/1 účastník

  Akreditace MSMT ČR :

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – č.j. MSMT 26 082/2012-25-201-420 Cílové skupiny pedagogických pracovníků, pro které je akreditace určena: speciální pedagog, učitel speciální školy, psycholog, asistent pedagoga, ředitel školy a školského zařízení, učitel 1. stupně ZŠ, učitel 2. stupně ZŠ, učitel gymnázia, učitel MŠ, učitel SOŠ a SOU, vychovatel školského zařízení a výchovný poradce

  Akreditace MPSV ČR :

  • pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.)
  • sociální pracovníci (dle § 111 Zákona č. 108/2006 Sb.)
  • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona č. 108/2006 Sb.)
  • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona č. 108/2006 Sb.)

   

Snoezelen-MSE v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního mulstismyslového konceptu

Anotace:

Dvoudenní zážitkový kurz, realizovaný v ukázkových Snoezelen-MSE místnostech, které jsou plně vybaveny. První den se účastníci dozvědí konkrétní postupy práce ve Snoezelenu-MSE, inspiraci ze zahraničí pro metodiku práce ve Snoezelenu-MSE, hlavní kritéria jednotlivých metod apod.

Druhý den nabídne účastníkům odpovědi na otázky ohledně vybavení Snoezelen-MSE místnosti v souvislosti s diagnózami klientů, jak konkrétně postupovat při práci ve Snoezelen-MSE v kontextu profese terapeuta (průvodce), jaké volit materiály, barvy v souvislosti s režií hodiny. Dále budou prakticky předvedeny příklady terapeutických hodin ve Snoezelenu-MSE.

Lektor:

Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena:

 • pro účastníky z ČR 4.050,- Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 160,- €/1 účastník

Časová dotace:

Snoezelen-MSE terapie v praxi terénního pracovníka (specializační kurz)

Publikace

Obalka_Snoezelen-MSE

Akreditace MPSV ČR

pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pečující osoby. Účastník musí předem absolvovat základní a rozšiřující kurz Snoezelen-MSE.

Kurz je určen absolventům těchto kurzů :

Varianta 1

 • Snoezelen-MSE v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Snoezelen-MSE v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen-MSE terapie

Varianta 2

 • Průvodce ve Snoezelen-MSE prostředí – I. stupeň
 • Průvodce ve Snoezelen-MSE prostředí – II. stupeň
 • Průvodce ve Snoezelen-MSE prostředí – III. stupeň
 • Snoezelen-MSE v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen-MSE terapie

 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

  V tuto chvíli nemáme naplánované žádné termíny pro tento kurz

Snoezelen-MSE terapie v praxi terénního pracovníka (specializační kurz)

Anotace:

Jedná se o specializovaný kurz, určený všem zájemcům o Snoezelen-MSE filozofii a její implementaci do praxe v terénní službě – pro rodiče pečující o hendikepované děti, seniory v domácím ošetřování, pracovníky rané péče apod.

Terapie Snoezelen – MSE v terénní praxi je přínosná všude tam, kde není možné vytvořit statický Snoezelen-MSE. Taková péče a přístup mají však svá pravidla a zásady, které je třeba brát v úvahu, aby vše bylo v souladu s filozofií Snoezelen-MSE.

Průvodce zvládá samostatnou práci s klientem, přípravu a režii cílené strukturované Snoezelen-MSE hodiny s ohledem na individuální potřeb klienta a specifika vztahů a možností v jeho přirozeném prostředí. Dokáže vybrat vhodné pomůcky pro individuální práci, které aktivizují jednotlivé smysly s cílem zvážit kvalitu života klienta, snížit úroveň úzkostných stavů, popřípadě je úplně odstranit, snížit medikaci a zlepšit jeho zdravotní stav.

Průvodce je rovněž schopen zapojit rodinné příslušníky do aktivit, které, z hlediska individuálních možností a schopností klienta, mohou aplikovat kdykoliv při běžných denních činnostech v rámci koncepce Snoezelen-MSE. Všechny sledované aktivity zaznamenává do dokumentace, která je součástí individuálního plánu.

Lektor:

Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena:

 • pro účastníky z ČR 2.400,- Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 95,- €/1 účastník

Časová dotace:

Snoezelen-MSE terapie na lůžku klienta (specializační kurz)

Publikace

Obalka_Snoezelen-MSE

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

 

Akreditace MPSV ČR

pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pečující osoby. Účastník musí předem absolvovat základní a rozšiřující kurz Snoezelen.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

  Datum / čas Událost
  23.10.2020

  Snoezelen-MSE terapie na lůžku klienta (specializační kurz)

  Praha – Centrum Filipovka

  1. den : Celý den

  Rezervovat Více informací
  +

  Anotace:

  Jedná se o specializační kurz určený všem zájemcům o Snoezelen-MSE filozofii a její implementaci do praxe, nejčastěji pro ty, kteří pečují o klienty v domácím prostředí ale také v zařízení pro osoby se zdravotní m postižením, v nemocnicích, školách a školských zařízeních, stacionářích a denních centrech pro děti s výrazně sníženou mobilitou nebo psychickými obtížemi.

  Kurz je vhodný také pro učitele VŠ, VOŠ kteří připravují své studenty ve zdravotnických, pedagogických, speciálně pedagogických oborech a v oblasti sociální péče, prevence a poradenství.
  Zařízení, které disponuje statickou, vybavenou Snoezelen-MSE místností, často přes veškerou snahu nemůže uspokojit všechny své klienty z několika důvodů, např. nedostatečná kapacita (velikost místnosti x počet klientů v zařízení). Zde se nabízí možnost pracovat se zásadami konceptu Snoezelen-MSE přímo na lůžku dítěte. Taková péče s přístup je možný, ale má svá pravidla, která nelze opomenout.

  Průvodce zvládá samostatnou práci s klientem, přípravu a režii cílené strukturované Snoezelen-MSE hodiny s ohledem na individuální potřeby klienta v jeho přirozeném prostředí. Dokáže vybrat vhodné pomůcky pro individuální práci, která aktivizují jednotlivé smysly s cílem zvýšit kvalitu života klienta, snížit úroveň popřípadě odstranit úzkostné stavy, snížit medikaci zlepšit jeho zdravotní stav.

  Lektor:

  Bc. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

  Cena:

  • pro účastníky z ČR 2400 Kč/1 účastník
  • pro účastníky ze SR 95 €/1 účastník

  Časová dotace:

Snoezelen-MSE terapie na lůžku klienta (specializační kurz)

Anotace:

Jedná se o specializační kurz určený všem zájemcům o Snoezelen-MSE filozofii a její implementaci do praxe, nejčastěji pro ty, kteří pečují o klienty v domácím prostředí ale také v zařízení pro osoby se zdravotní m postižením, v nemocnicích, školách a školských zařízeních, stacionářích a denních centrech pro děti s výrazně sníženou mobilitou nebo psychickými obtížemi.

Kurz je vhodný také pro učitele VŠ, VOŠ kteří připravují své studenty ve zdravotnických, pedagogických, speciálně pedagogických oborech a v oblasti sociální péče, prevence a poradenství.
Zařízení, které disponuje statickou, vybavenou Snoezelen-MSE místností, často přes veškerou snahu nemůže uspokojit všechny své klienty z několika důvodů, např. nedostatečná kapacita (velikost místnosti x počet klientů v zařízení). Zde se nabízí možnost pracovat se zásadami konceptu Snoezelen-MSE přímo na lůžku dítěte. Taková péče s přístup je možný, ale má svá pravidla, která nelze opomenout.

Průvodce zvládá samostatnou práci s klientem, přípravu a režii cílené strukturované Snoezelen-MSE hodiny s ohledem na individuální potřeby klienta v jeho přirozeném prostředí. Dokáže vybrat vhodné pomůcky pro individuální práci, která aktivizují jednotlivé smysly s cílem zvýšit kvalitu života klienta, snížit úroveň popřípadě odstranit úzkostné stavy, snížit medikaci zlepšit jeho zdravotní stav.

Lektor:

Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena:

 • pro účastníky z ČR 2400 Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 95 €/1 účastník

Časová dotace:

Působení Snoezelen-MSE konceptu na děti s ADHD (specializační kurz)

Publikace

Obalka_Snoezelen-MSE

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

speciální pedagog, psycholog.

 

Akreditace MPSV ČR

pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pečující osoby. Účastník musí předem absolvovat základní a rozšiřující kurz Snoezelen.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

  Datum / čas Událost
  28.08.2020

  Působení Snoezelen-MSE konceptu na děti s ADHD

  České Budějovice – Centrum Bazalka

  1. den : Celý den

  Rezervovat Více informací
  +

  Anotace:

  Snoezelen-MSE by dnes měl mít nezastupitelnou úlohu ve všech formách speciálního školství, ale i běžného školství, kde jsou děti integrovány. A to nejen pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením, ale také pro děti s ADHD a jinými diagnózami.

  Další využití je možnétehdy, když Snoezelen-MSE terapii spojíme s kompetentním Snoezelen-MSE terapeutem a setem nezbytných senzorických pomůcek, které budou mobilní a kdykoliv použitelné, než se statickou místností Snoezelen-MSE, která je pochopitelně nenahraditelná, na druhou stranu však pro mnohé klienty i pedagogy nedostupná.

  Lektor:

  Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

  Cena:

  • pro účastníky z ČR 2400 Kč/1 účastník
  • pro účastníky ze SR 95 €/1 účastník

  Časová dotace:

  18.09.2020

  Působení Snoezelen-MSE konceptu na děti s ADHD

  Prešov – Detský domov

  1. den : Celý den

  Rezervovat Více informací
  +

  Anotace:

  Snoezelen-MSE by dnes měl mít nezastupitelnou úlohu ve všech formách speciálního školství, ale i běžného školství, kde jsou děti integrovány. A to nejen pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením, ale také pro děti s ADHD a jinými diagnózami.

  Další využití je možnétehdy, když Snoezelen-MSE terapii spojíme s kompetentním Snoezelen-MSE terapeutem a setem nezbytných senzorických pomůcek, které budou mobilní a kdykoliv použitelné, než se statickou místností Snoezelen-MSE, která je pochopitelně nenahraditelná, na druhou stranu však pro mnohé klienty i pedagogy nedostupná.

  Lektor:

  Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

  Cena:

  • pro účastníky z ČR 2400 Kč/1 účastník
  • pro účastníky ze SR 95 €/1 účastník

  Časová dotace:

Působení Snoezelen-MSE konceptu na děti s ADHD (specializační kurz)

Anotace:

Snoezelen-MSE by dnes měl mít nezastupitelnou úlohu ve všech formách speciálního školství, ale i běžného školství, kde jsou děti integrovány. A to nejen pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením, ale také pro děti s ADHD a jinými diagnózami.

Další využití je možnétehdy, když Snoezelen-MSE terapii spojíme s kompetentním Snoezelen-MSE terapeutem a setem nezbytných senzorických pomůcek, které budou mobilní a kdykoliv použitelné, než se statickou místností Snoezelen-MSE, která je pochopitelně nenahraditelná, na druhou stranu však pro mnohé klienty i pedagogy nedostupná.

Lektor:

Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena:

 • pro účastníky z ČR 2400 Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 95 €/1 účastník

Časová dotace:

Využití kompenzačních pomůcek v praxi

Publikace

Obalka_Snoezelen-MSE

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

??speciální pedagog, psycholog.

 

Akreditace MPSV ČR

??pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pečující osoby. Účastník musí předem absolvovat základní a rozšiřující kurz Snoezelen-MSE.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

  V tuto chvíli nemáme naplánované žádné termíny pro tento kurz

Využití kompenzačních pomůcek v praxi

Anotace:

Účastníkům kurzu budou předány informace a postupy jak správně aplikovat polohovací, vertikalizační, rehabilitační, fixační a motivační pomůcky s ohledem na diagnózu klienta.

Absolvent kurzu bude schopen využít kompenzační pomůcky k polohování klienta v základních fyziologických polohách. Polohování není jenom pasivní formou péče, ale je především podpůrným prostředkem pro motivaci k pohybu. Při polohování se naučí vycházet z diagnózy klienta, pochopí souvislosti s reflexními, podmíněnými a dalšími principy při polohování. Naučí se, jak tyto zásady využívat k prospěchu klienta. Vše v souladu se zásadami aplikace Bazální stimulace.

Lektor:

Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena:

 • pro účastníky z ČR 1.890 Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 75 €/1 účastník

Časová dotace:

Snoezelen – MSE v domácím prostředí

Publikace

Obalka_Snoezelen-MSE

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

Bez akreditace

 

Akreditace MPSV ČR

Bez akreditace

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

  V tuto chvíli nemáme naplánované žádné termíny pro tento kurz

Snoezelen – MSE v domácím prostředí

Anotace:

Kurz, určený všem zájemcům zejména z řad laické veřejnosti o Snoezelen-MSE (dále S-MSE) filozofii a její zařazení do běžného života celé rodiny. Pro rodiče pečující o hendikepované děti, seniory v domácím ošetřování, pracovníky rané péče apod.

Snoezelen – MSE terapie je na podkladě principů a zásad konceptu jedním z nejúspěšnějších právě v rámci domácí péče. V kurzu se dozvíte, jak prostředí S-MSE vytvořit tak, aby jste byli úspěšní a přitom zbytečně nezatěžovali finanční rozpočet. Výsledkem zvládnutí S-MSE v přirozeném prostředí je zlepšení vztahu, důvěry, zvyšují se kognitivní, pohybové i sociální schopnosti dítěte. S konceptem Snoezelen můžete pracovat se svými dětmi a to i tam, kde není možné vytvořit statický Snoezelen-MSE.

Domácí Snoezelen péče a přístup mají však svá pravidla a zásady, které je třeba brát v úvahu, aby vše bylo v souladu s filozofií S-MSE.

Rodič (pečující osoba) po absolvování kurzu zvládá samostatnou práci s dítětem, přípravu a režii cílené strukturované Snoezelen-MSE hodiny s ohledem na aktuální potřebu svého dítěte. Dokáže vybrat vhodné pomůcky pro individuální práci zaměřenou na konkrétní cíle, které aktivizují jednotlivé smysly s cílem zvýšit kvalitu života dítěte, snížit úroveň úzkostných stavů, popřípadě je úplně odstranit, snížit medikaci a zlepšit jeho zdravotní stav.

Rodič (pečující osoba) je rovněž schopen zapojit ostatní rodinné příslušníky do aktivit, které, z hlediska individuálních možností a schopností dítěte, mohou aplikovat kdykoliv při běžných denních činnostech v rámci koncepce Snoezelen-MSE. Všechny sledované aktivity zaznamenává do Snoezelen denníčku, který je současně také metodikou pro rodiče dětí.

Lektor:

Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena:

 • pro účastníky z ČR 3.900 Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 140 €/1 účastník

Časová dotace:

 • 16 výukových hodin