Popis kurzů

Každý z těchto kurzů je možné realizovat jak samostatný uzavřený kurz v rámci školení firmy. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Absolvent certifikovaného a akreditovaného kurzu ISNA-MSE®, získá kvalifikaci Snoezelen-MSE terapeut/průvodce s celosvětovou platností.

Snoezelen-MSE v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu

Publikace

Obalka_Snoezelen-MSE

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

učitel – metodik prevence, pedagog volného času, ředitel školy a školských zařízení, učitel 1. stupně ZŠ, učitel 2. stupně ZŠ, učitel MŠ, učitel speciální školy, vychovatel školských zařízení, asistent pedagoga, speciální pedagog, psycholog.

Akreditace MPSV ČR

pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb a fytzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

  [events_list category=“6″ limit=“2″]

Snoezelen-MSE v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu

Anotace:

Dvoudenní zážitkový kurz v němž je k dispozici ukázková Snoezelen-MSE místnost v plné vybavenosti. První den kurzu je věnován základním informacím a historii Snoezelen- MSE u nás i v zahraničí,  technickému vybavení Snoezelen-MSE místnosti, měkkému nábytku a didaktickým prvkům v místnosti.  V závěru dne se seznamujeme s elementárními kritérii realizace strukturované tématické Snoezelen-MSE  hodiny.

Ve druhém dni kurzu se blíže zaměřujeme na principy tvorby strukturovaných tematických hodin. V základním pojetí se věnujeme metodám a formám práce s klientem ve Snoezelen –MSE prostředí. Na závěr  realizujeme ukázkovou tématickou Snoezelen – MSE hodinu.

 Snoezelen-MSE jako:

 • terapie
 • podpory výchovně-vzdělávacího procesu
 • naplnění volného času

 

Časová dotace:

18 vyučovacích hodin

Lektor:

Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena:

 • pro účastníky z ČR 4.500,- Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 180,- €/1 účastník

Časová dotace:

Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen-MSE terapie

Publikace

Obalka_Snoezelen-MSE

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

speciální pedagog, psycholog, učitel – metodik prevence, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé MŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga.

Akreditace MPSV ČR

pro pracovníky v sociálních službách a pečující osoby. Účastník musí předem absolvovat kurz Snoezelen-MSE v teorii a praxi.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

  [events_list category=“7″ limit=“2″]

Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen-MSE terapie

Anotace:

Jednodenní kurz zaměřený výhradně na strukturu, režii a aplikaci ukázkové Snoezelen-MSE hodiny. Účastník tohoto kurzu v jedné hodině prožije ukázkovou hodinu a v druhé části povede tuto hodinu sám za pomoci zkušené lektorky.

V průběhu kurzu si účastníci vytvoří vlastní skripta pro jednotlivé strukturované hodiny :

 • V průběhu kurzu si účastníci vytvoří vlastní skripta pro jednotlivé strukturované hodiny.
 • Ukázková hodina – čtyři roční období: jaro, léto, podzim, zima (vždy aktuální roční období)
 • Ukázková hodina – tematická (čokoláda, motýl, růže – vždy pouze jedno téma)
 • Ukázková hodina – bude vytvořena každým účastníkem za pomoci zkušené lektorky

Lektor:

Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena:

 • pro účastníky z ČR 1.890,- Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 75,- €/1 účastník

Časová dotace:

Snoezelen-MSE v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního mulstismyslového konceptu

Publikace

Obalka_Snoezelen-MSE

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

speciální pedagog, učitel speciální školy, psycholog, asistent pedagoga, ředitel školy a školského zařízení, učitel 1. stupně ZŠ, učitel 2. stupně ZŠ, učitel gymnázia, učitel MŠ, učitel SOŠ a SOU, vychovatel školského zařízení a výchovný poradce

Akreditace MPSV ČR

pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání , sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb,
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

  [events_list category=“8″ limit=“2″]

Snoezelen-MSE v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního mulstismyslového konceptu

Anotace:

Dvoudenní zážitkový kurz, realizovaný v ukázkových Snoezelen-MSE místnostech, které jsou plně vybaveny. První den se účastníci dozvědí konkrétní postupy práce ve Snoezelenu-MSE, inspiraci ze zahraničí pro metodiku práce ve Snoezelenu-MSE, hlavní kritéria jednotlivých metod apod.

Druhý den nabídne účastníkům odpovědi na otázky ohledně vybavení Snoezelen-MSE místnosti v souvislosti s diagnózami klientů, jak konkrétně postupovat při práci ve Snoezelen-MSE v kontextu profese terapeuta (průvodce), jaké volit materiály, barvy v souvislosti s režií hodiny. Dále budou prakticky předvedeny příklady terapeutických hodin ve Snoezelenu-MSE.

Lektor:

Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena:

 • pro účastníky z ČR 4.050,- Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 160,- €/1 účastník

Časová dotace:

Snoezelen-MSE terapie v praxi terénního pracovníka (specializační kurz)

Publikace

Obalka_Snoezelen-MSE

Akreditace MPSV ČR

pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pečující osoby. Účastník musí předem absolvovat základní a rozšiřující kurz Snoezelen-MSE.

Kurz je určen absolventům těchto kurzů :

Varianta 1

 • Snoezelen-MSE v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Snoezelen-MSE v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen-MSE terapie

Varianta 2

 • Průvodce ve Snoezelen-MSE prostředí – I. stupeň
 • Průvodce ve Snoezelen-MSE prostředí – II. stupeň
 • Průvodce ve Snoezelen-MSE prostředí – III. stupeň
 • Snoezelen-MSE v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen-MSE terapie

 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

  [events_list category=“19″ limit=“2″]

Snoezelen-MSE terapie v praxi terénního pracovníka (specializační kurz)

Anotace:

Jedná se o specializovaný kurz, určený všem zájemcům o Snoezelen-MSE filozofii a její implementaci do praxe v terénní službě – pro rodiče pečující o hendikepované děti, seniory v domácím ošetřování, pracovníky rané péče apod.

Terapie Snoezelen – MSE v terénní praxi je přínosná všude tam, kde není možné vytvořit statický Snoezelen-MSE. Taková péče a přístup mají však svá pravidla a zásady, které je třeba brát v úvahu, aby vše bylo v souladu s filozofií Snoezelen-MSE.

Průvodce zvládá samostatnou práci s klientem, přípravu a režii cílené strukturované Snoezelen-MSE hodiny s ohledem na individuální potřeb klienta a specifika vztahů a možností v jeho přirozeném prostředí. Dokáže vybrat vhodné pomůcky pro individuální práci, které aktivizují jednotlivé smysly s cílem zvážit kvalitu života klienta, snížit úroveň úzkostných stavů, popřípadě je úplně odstranit, snížit medikaci a zlepšit jeho zdravotní stav.

Průvodce je rovněž schopen zapojit rodinné příslušníky do aktivit, které, z hlediska individuálních možností a schopností klienta, mohou aplikovat kdykoliv při běžných denních činnostech v rámci koncepce Snoezelen-MSE. Všechny sledované aktivity zaznamenává do dokumentace, která je součástí individuálního plánu.

Lektor:

Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena:

 • pro účastníky z ČR 2.400,- Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 95,- €/1 účastník

Časová dotace:

Snoezelen-MSE terapie na lůžku klienta (specializační kurz)

Publikace

Obalka_Snoezelen-MSE

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

 

Akreditace MPSV ČR

pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pečující osoby. Účastník musí předem absolvovat základní a rozšiřující kurz Snoezelen.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

  [events_list category=“13″ limit=“2″]

Snoezelen-MSE terapie na lůžku klienta (specializační kurz)

Anotace:

Jedná se o specializační kurz určený všem zájemcům o Snoezelen-MSE filozofii a její implementaci do praxe, nejčastěji pro ty, kteří pečují o klienty v domácím prostředí ale také v zařízení pro osoby se zdravotní m postižením, v nemocnicích, školách a školských zařízeních, stacionářích a denních centrech pro děti s výrazně sníženou mobilitou nebo psychickými obtížemi.

Kurz je vhodný také pro učitele VŠ, VOŠ kteří připravují své studenty ve zdravotnických, pedagogických, speciálně pedagogických oborech a v oblasti sociální péče, prevence a poradenství.
Zařízení, které disponuje statickou, vybavenou Snoezelen-MSE místností, často přes veškerou snahu nemůže uspokojit všechny své klienty z několika důvodů, např. nedostatečná kapacita (velikost místnosti x počet klientů v zařízení). Zde se nabízí možnost pracovat se zásadami konceptu Snoezelen-MSE přímo na lůžku dítěte. Taková péče s přístup je možný, ale má svá pravidla, která nelze opomenout.

Průvodce zvládá samostatnou práci s klientem, přípravu a režii cílené strukturované Snoezelen-MSE hodiny s ohledem na individuální potřeby klienta v jeho přirozeném prostředí. Dokáže vybrat vhodné pomůcky pro individuální práci, která aktivizují jednotlivé smysly s cílem zvýšit kvalitu života klienta, snížit úroveň popřípadě odstranit úzkostné stavy, snížit medikaci zlepšit jeho zdravotní stav.

Lektor:

Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena:

 • pro účastníky z ČR 2400 Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 95 €/1 účastník

Časová dotace:

Působení Snoezelen-MSE konceptu na děti s ADHD (specializační kurz)

Publikace

Obalka_Snoezelen-MSE

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

speciální pedagog, psycholog.

 

Akreditace MPSV ČR

pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pečující osoby. Účastník musí předem absolvovat základní a rozšiřující kurz Snoezelen.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

  [events_list category=“14″ limit=“2″]

Působení Snoezelen-MSE konceptu na děti s ADHD (specializační kurz)

Anotace:

Snoezelen-MSE by dnes měl mít nezastupitelnou úlohu ve všech formách speciálního školství, ale i běžného školství, kde jsou děti integrovány. A to nejen pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením, ale také pro děti s ADHD a jinými diagnózami.

Další využití je možnétehdy, když Snoezelen-MSE terapii spojíme s kompetentním Snoezelen-MSE terapeutem a setem nezbytných senzorických pomůcek, které budou mobilní a kdykoliv použitelné, než se statickou místností Snoezelen-MSE, která je pochopitelně nenahraditelná, na druhou stranu však pro mnohé klienty i pedagogy nedostupná.

Lektor:

Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena:

 • pro účastníky z ČR 2400 Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 95 €/1 účastník

Časová dotace:

Využití kompenzačních pomůcek v praxi

Publikace

Obalka_Snoezelen-MSE

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

??speciální pedagog, psycholog.

 

Akreditace MPSV ČR

??pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pečující osoby. Účastník musí předem absolvovat základní a rozšiřující kurz Snoezelen-MSE.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

  [events_list category=“16″ limit=“2″]

Využití kompenzačních pomůcek v praxi

Anotace:

Účastníkům kurzu budou předány informace a postupy jak správně aplikovat polohovací, vertikalizační, rehabilitační, fixační a motivační pomůcky s ohledem na diagnózu klienta.

Absolvent kurzu bude schopen využít kompenzační pomůcky k polohování klienta v základních fyziologických polohách. Polohování není jenom pasivní formou péče, ale je především podpůrným prostředkem pro motivaci k pohybu. Při polohování se naučí vycházet z diagnózy klienta, pochopí souvislosti s reflexními, podmíněnými a dalšími principy při polohování. Naučí se, jak tyto zásady využívat k prospěchu klienta. Vše v souladu se zásadami aplikace Bazální stimulace.

Lektor:

Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena:

 • pro účastníky z ČR 1.890 Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 75 €/1 účastník

Časová dotace:

Snoezelen – MSE v domácím prostředí

Publikace

Obalka_Snoezelen-MSE

Akreditace MŠMT ČR pro cílovou skupinu:

Bez akreditace

 

Akreditace MPSV ČR

Bez akreditace

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

  [events_list category=“19″ limit=“2″]

Snoezelen – MSE v domácím prostředí

Anotace:

Kurz, určený všem zájemcům zejména z řad laické veřejnosti o Snoezelen-MSE (dále S-MSE) filozofii a její zařazení do běžného života celé rodiny. Pro rodiče pečující o hendikepované děti, seniory v domácím ošetřování, pracovníky rané péče apod.

Snoezelen – MSE terapie je na podkladě principů a zásad konceptu jedním z nejúspěšnějších právě v rámci domácí péče. V kurzu se dozvíte, jak prostředí S-MSE vytvořit tak, aby jste byli úspěšní a přitom zbytečně nezatěžovali finanční rozpočet. Výsledkem zvládnutí S-MSE v přirozeném prostředí je zlepšení vztahu, důvěry, zvyšují se kognitivní, pohybové i sociální schopnosti dítěte. S konceptem Snoezelen můžete pracovat se svými dětmi a to i tam, kde není možné vytvořit statický Snoezelen-MSE.

Domácí Snoezelen péče a přístup mají však svá pravidla a zásady, které je třeba brát v úvahu, aby vše bylo v souladu s filozofií S-MSE.

Rodič (pečující osoba) po absolvování kurzu zvládá samostatnou práci s dítětem, přípravu a režii cílené strukturované Snoezelen-MSE hodiny s ohledem na aktuální potřebu svého dítěte. Dokáže vybrat vhodné pomůcky pro individuální práci zaměřenou na konkrétní cíle, které aktivizují jednotlivé smysly s cílem zvýšit kvalitu života dítěte, snížit úroveň úzkostných stavů, popřípadě je úplně odstranit, snížit medikaci a zlepšit jeho zdravotní stav.

Rodič (pečující osoba) je rovněž schopen zapojit ostatní rodinné příslušníky do aktivit, které, z hlediska individuálních možností a schopností dítěte, mohou aplikovat kdykoliv při běžných denních činnostech v rámci koncepce Snoezelen-MSE. Všechny sledované aktivity zaznamenává do Snoezelen denníčku, který je současně také metodikou pro rodiče dětí.

Lektor:

Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena:

 • pro účastníky z ČR 3.900 Kč/1 účastník
 • pro účastníky ze SR 140 €/1 účastník

Časová dotace:

 • 16 výukových hodin