Snoezelen a klient s demencí

Posted on Posted in Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí

Informace o školení

nahrávám mapu....

Datum - čas :

06.11.2020 -

1. den Celý den

Místo konání : Ostrava


Snoezelen a klient s demencí

ANOTACE

Aktualizováno

Aktivity, užívané při výuce ve Snoezelen a vedoucí k :

  • aktualizováno

Kurz je určen :

absolventům akreditovaného základního kurzu Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu. Zájemce je povinen prokázat se certifikátem o absolvování tohoto kurzu (postačí prostá kopie).

 

Časová dotace :

7 vyučovacích hodin

Lektor :

speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena

  • pro účastníky z ČR xxx,- Kč/1 účastník
  • pro účastníky ze SR xxx,- €/1 účastník

Akreditace MŠMT ČR :

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – č.j. MSMT 26 082/2012-25-201-420 Cílové skupiny pedagogických pracovníků, pro které je akreditace určena: speciální pedagog, učitel speciální školy, psycholog, asistent pedagoga, ředitel školy a školského zařízení, učitel 1. stupně ZŠ, učitel 2. stupně ZŠ, učitel gymnázia, učitel MŠ, učitel SOŠ a SOU, vychovatel školského zařízení a výchovný poradce

Akreditace MPSV ČR :

  • pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.)
  • sociální pracovníci (dle § 111 Zákona č. 108/2006 Sb.)
  • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona č. 108/2006 Sb.)
  • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona č. 108/2006 Sb.)

 


Rezervace

4 050,00

Organizace (Fakturační údaje) :

Ucastnik :

! Položky označené takto * jsou povinné a je nutné je vyplnit.