Působení Snoezelen-MSE konceptu na děti s ADHD

Posted on Posted in Působení Snoezelen-MSE konceptu na děti s ADHD (specializační kurz)

Informace o školení

nahrávám mapu....

Datum - čas :

28.08.2020 -

1. den Celý den

Místo konání : České Budějovice - Centrum Bazalka


Působení Snoezelen-MSE konceptu na děti s ADHD

Anotace:

Snoezelen-MSE by dnes měl mít nezastupitelnou úlohu ve všech formách speciálního školství, ale i běžného školství, kde jsou děti integrovány. A to nejen pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením, ale také pro děti s ADHD a jinými diagnózami.

Další využití je možnétehdy, když Snoezelen-MSE terapii spojíme s kompetentním Snoezelen-MSE terapeutem a setem nezbytných senzorických pomůcek, které budou mobilní a kdykoliv použitelné, než se statickou místností Snoezelen-MSE, která je pochopitelně nenahraditelná, na druhou stranu však pro mnohé klienty i pedagogy nedostupná.

Lektor:

Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE® , členka světové rady Internation Snoezelen Association Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu Snoezelen-MSE s pověřením pro Českou a Slovenskou republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů se zdravotním postižením.

Cena:

  • pro účastníky z ČR 2400 Kč/1 účastník
  • pro účastníky ze SR 95 €/1 účastník

Časová dotace:


Rezervace

2 400,00

Organizace (Fakturační údaje) :

Ucastnik :

! Položky označené takto * jsou povinné a je nutné je vyplnit.