IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ISNA-MSE ® V OSTRAVĚ 2017 pod názvem SNOEZELEN-MSE A JEHO SOUČASNÉ TRENDY

Posted on

Informace o školení

nahrávám mapu....

Datum - čas : 20.04.2017 - 21.04.2017 - Celý den

Místo konání : Ostrava


IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ISNA-MSE ® V OSTRAVĚ 2017 pod názvem SNOEZELEN-MSE A JEHO SOUČASNÉ TRENDY

ANOTACE

IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

ISNA-MSE ® V OSTRAVĚ 2017

pod názvem

SNOEZELEN-MSE A JEHO SOUČASNÉ TRENDY

Konferenci pořádá Asociace ISNA-MSE ® pod záštitou Ostravské univerzity

 

Asociace ISNA-MSE®  pořádá mezinárodní konferenci, na které bude mimo jiné zajímavé hosty přítomen president Mezinárodní asociace ISNA – MSE (International Snoezelen Association – Multisensory Environment)  Maurits Eijgendaal, psycholog, který se dlouhodobě zabývá studiem působení barev na lidskou psychiku.

Dále zveme na přednášku Marie José Cid, psycholožky a prezidentky ISNA – MSE ve Španělsku, mezinárodní lektorky s certifikací, která se bude zabývat vlivem Snoezelenu na rodinné příslušníky klienta.

SNOEZELEN-MSE A JEHO SOUČASNÉ TRENDY

 

ve dnech 20. – 21. 4. 2017

v aule Lékařské fakulty Ostravské univerzity,

na ulici Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh

 

(POZVÁNKAKonfrence).

 

 

Ostravskou univerzitu reprezentuje za katedru speciální pedagogiky (PdF OU)

Mgr. Kateřina Janků Ph.D., která se dlouhodobě věnuje konceptu Snoezelen i v rámci vysokoškolského výzkumu, je autorkou první dizertační práce, která se zabývala Snoezelenem a jeho využitím v České a Slovenské republice, a zároveň viceprezidentkou ISNA-MSE® pro ČR a SR.

 

Bc. Renáta Filatova, speciální pedagožka, prezidentka ISNA-MSE® v ČR a SR, mezinárodní lektorka Snoezelen-MSE s certifikací International Snoezelen Association Multisensory Environment. Garantka a supervizorka konceptu Snoezelen – MSE v ČR a SR s pověřením zakladatele Ada Verheula.

 

Přednášky od zahraničních lektorů budou simultánně přeloženy do češtiny. 

První den konference zahájí ostravská skupina Mentalika svým hudebním vystoupením.

Konferenčním jazykem je čeština, přednášky v anglickém jazyce budou simultánně překládány do češtiny.

V průběhu konference zajistíme občerstvení formou bohatého rautu. Upozorňujeme také na zajímavé výherní ceny, které se budou losovat v průběhu obou konferenčních dní v celkové hodnotě 60 000 Kč.

 

Podrobný program konference najdete na webových stránkáchzde

Časová dotace :

16 hodin

Cena

  • 1 490 Kč/ 60 € za osobu

(platbu proveďte, prosím, na základě námi zaslané zálohové faktury. Na kurzu bude účastníkům jako doklad o zaplacení předána konečná faktura)

Účastnický poplatek je možno uhradit jak na český, tak na slovenský bankovní účet:                                                                 platby v rámci České republiky:                       FIO banka , číslo účtu: 290 047 8762 / 2010                               platby v rámci Slovenské republiky:         FIO banka , číslo účtu: 290 047 8762 / 8330

  • Zařízení se zlatým certifikátem supervidované pracoviště v  konceptu Snoezelen-MSE, vydané Asociací ISNA-MSE ®, mohou uplatnit slevu 15 % z účastnického poplatku.
  • Zařízení se stříbrným certifikátem proškolené pracoviště v  konceptu Snoezelen-MSE vydané Asociací ISNA-MSE ®, mohou uplatnit slevu 10 % z účastnického poplatku.
  • Zařízení s bronzovým certifikátem Snoezelen-MSE prostředí, vydané Asociace ISNA-MSE ®, mohou                uplatnit slevu 5 % z účastnického poplatku.
  • Studenti řádného denního studia Ostravské univerzity mohou uplatnit slevu20 % z účastnického poplatku.

SLEVY JE MOŽNO SČÍTAT.


Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.