certifikace

Od roku 2011 v rámci asociace ISNA-MSE® (dříve ASNOEZ), poskytujeme poradenství v oblasti vybavování Snoezelen – MSE prostředí. S realizačním týmem MAXIM – ZDR, z.s. pod vedením lektorky s mezinárodní akreditací a garantkou konceptu Snoezelen – MSE realizujeme kompletní návrhy na zbudování funkčního, moderního Snoezelen prostředí nebo místností respektující zájmy klienta i terapeuta. Přirozeným závěrem této spolupráce je také “Certifikát Snoezelen – MSE prostředí”, který potvrzuje, že prostředí je funkční a akceptuje všechny smyslové potřeby klientů.

 

Certifikát Snoezelen – MSE prostředí

 

snoezelen

potvrzující nezbytnou funkčnost vybavení Vašeho Snoezelen – MSE prostředí v oblasti elektroinstalace, měkkého nábytku, technického vybavení a terapeutických setů. Zároveň potvrzuje funkčnosti prostředí s ohledem na vzdělání terapeutů a diagnózy klientů. Certifikát zohledňuje hlavní cíle organizace pro vybudování Snoezelen prostředí.
Logickým pokračováním v dosažení vyšší úrovně péče je Certifikát Snoezelen – MSE proškolené pracoviště.

Certifikát Snoezelen – MSE proškolené pracoviště

 

snoezelen

potvrzuje proškolení nejméně 30% aktivizačních pracovníků organizace v kurzech: “Snoezelen v teorii a praxi ” – základní pojetí, “ Snoezelen v praxi ” – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu a průběžné vzdělávání v rámci konceptu Snoezelen-MSE. Ověřený způsob v soustavném zvyšování úrovně péče jsou supervize, doporučujeme pokračovat ve snaze získat Certifikát Snoezelen – MSE supervidované pracoviště.

Certifikát Snoezelen – MSE, supervidované pracoviště

snoezelen

supervize mezinárodně certifikované lektorky v konceptu Snoezelen – MSE, zaručuje podporu při zpracovávání záznamů z terapií, zavedení a udržování úrovně kvality dle filozofie Snoezelen – MSE konceptu pro Vaši organizaci. Certifikát je potvrzením, že metody a přístup ke klientovi odpovídají požadavkům ISNA-MSE v ČR a SR a jsou v souladu s filozofií. Nejvyšší metou je získání statutu metodik v oblasti Snoezelen – MSE konceptu.